Bibelkurser

Bibelkurser

VEM ÄR JESUS?

ONLINEKURS

2 mars till 25 maj 2020

En trasig båt kan lagas för att komma till sin rätta miljö – vattnet. Människans rätta miljö är gemenskapen med Gud. Kristendomen frimodiga bekännelse är att Gud blev människa i Jesus Kristus för att rädda och hela våra liv.

Detta är en unik möjlighet för dig att jobba med frågorna om Jesus Kristus och fördjupa din kunskap, tro och kärlek till honom.

Kristologi betyder läran om Jesu Kristi person och verk. Vi kommer att undersöka

(1) Jesus i Nya testamentet

(2) Jesus i kristen tradition

(3) Jesus i modern tid.

Syftet är att reflektera kring frågor som:

  • Vem är Jesus?
  • Hur har man tänkt kring Jesus i historien?
  • Vilka är dagens utmaningarna?
  • Hur kan vi bli och vara Kristi följare?

Kursens består av 13 lektioner a 25 minuter. När en lektion är publicerad kan du lyssna när du vill, var du vill och hur du vill.

Kursen har inga prov eller inlämningsuppgifter. Inga betyg. Det är bara att lyssna och reflektera själv eller tillsammans med oss andra. Möjligheten finns också att lyssna tillsammans i en hemgrupp. Då lyssnar ni på lektionen och sedan reflekterar ni tillsammans utifrån frågorna som finns till varje lektion.

Till varje lektion finns möjlighet till dialog via ett diskussionsforum där vi kan hjälpa varandra till en djupare förståelse för vem Jesus är och vad det kan betyda för våra liv.

Kursledaren är tillgänglig för samtal under kursen (via diskussionsforumet eller epost). Alla deltagare får efter avslutad kurs en PDF-fil som sammanfattar kursens innehåll och frågeställningar.

När du köpt kursen kommer du att kunna klicka dig in på kursportalen på den här sidan.

Anmäl dig redan idag!

KOSTNAD: 500 kr

Du måste vara inloggad för
att kunna köpa / komma åt dina köpta kurser.