Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 2 Vad betyder ordet bön?

Lektion 2 Vad betyder bön i Gamla testmentet?

I den här lektionen kommer vi att titta på vad bön betyder i Gamla testamentet. Första gången ordet bön förekommer är 1 Mos 4:26. Adam och Eva fick en son som hette Set och han fick en son som hette Enosh. Och “vid den tiden började man åkalla Herrens namn“. Det hebreiska ordet för åkalla är qara och betyder att ropa. Innebörden är som ett barn ropar till sina föräldrar och står för behovet av närhet och intimitet. Människan började nu söka den intima och varma gemenskapen med Gud som hade gått förlorad i syndafallet. Gamla testamentet använder sex olika hebreiska verb för att beskriva människans kommunikation med Gud.

A. Qara = att ropa/åkalla.

B. Palal = att be regelbundet och uthålligt för någon annan, 1 Mos 20:7.

C. Paga = att närma sig i syftet att vädja utifrån en djup nöd, Jer 15:11.

D. Shaal = att fråga efter, att höra efter för att få vägledning, 4 Mos 27:21.

E. Chalah = att blidka, att lugna, 2 Mos 32:11. Detta är en ovanlig form av bön till Gud och betyder bokstavligen att smörja in och göra Guds ansikte välbehagligt och tilltalande. När Gud ville förgöra Israel bad Mose att han inte skulle göra det, 2 Mos 32:11.

F. Zaaq = att ropa ut. Denna form av bön används till att förmå Gud att rätta till missförhållanden eller befria hans folk från problem i mycket svåra situationer, 1 Sam 7:9, Neh 9:4.

Vad betyder då bön i praktiken i GT?

Bön är djupast sett en kommunikationsväg till himlens Gud där man människan uttrycker sitt behov om hjälp, nåd eller vägledning utifrån verkliga behov. Bönen kan bestå av förbön för andras skull eller för sin egen skull. Bönen kan också inkludera tillbedjan, offer och löften. Bönen som kommunikationsväg visar att Gud hör våra böner och vill besvara våra böner. Ibland svarar Gud direkt och ibland dröjer bönesvaret. Guds svar kanske inte alltid är vad vi ber om. Min känsla är att människor kunde ha en nära relation med Gud, ex Abraham och Gud samtalar med varandra men å andra sidan upplever jag att Gud har en distans till sitt folk orsakad av synden. Detta ändras när vi kommer in i Nya testamentet då bönen och relationen med Gud blir ännu mer personlig i Jesus Kristus och vi kan tilltala Gud som vår Far.

Bön: Herre hjälp oss att förstå bönens väsen och låt den växa i våra hjärtan.

Lämna ett svar