Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 3 Hur såg Jesu böneliv ut?

Lektion 3 Hur såg Jesu böneliv ut?

Jesus var sann Gud och sann människa. Och Jesus behövde be. Bönen var en central del i Jesu liv. Det finns fyra grekiska ord dör bön. Deesis som betyder begäran och innebär att man kommer med ett behov inför Gud. Proseuche som betyder åkallan och innebär att man i sin bön vet att man är beroende av att Gud förser. Enteuxis som betyder förbön och innebär att man representerar någon annan inför Gud. Eucharistia som betyder tacksägelse och innebär att man tackar och prisar Gud för bönesvar.

Jesus bad:

 1. Tidigt på morgonen – Mark 1:35
 2. Sent på kvällen, Luk 6:12
 3. Vid sitt dop, Luk 3:21
 4. Efter arbetet, Luk 5:16
 5. En hel natt innan han skulle utvälja sina tolv apostlar, Luk 6:12
 6. Tillsammans med sina apostlar, Luk 9:18
 7. På berget, Luk 9:28-29
 8. I Getsemane, Luk 22:41
 9. För Petrus, Luk 22:32
 10. För de små barnen, Matt 19:13-15
 11. På korset, mitt i lidandet, Luk 23:34
 12. Efter uppståndelsen, Luk 24:30
 13. Vid sin himmelsfärd, Luk 24:50
 14. Efter sin himmelsfärd, Joh 14:16

Jesu böneliv visar på tre saker.

För det första att för Jesus var bönen ett uttryck för hans gemenskap med sin himmelske Fader. Hans liv genomsyrades av bön.

För det andra så genomsyrades säkerligen alla aspekter av bön i Jesu böneliv. Jesus lyfte fram sina personliga behov, han visar att han var beroende av Fadern, han bad för människor och han lovprisade sin Far i himlen.

För det tredje att man kan be överallt och när som helst, ensam eller tillsammans med andra.

Bön: Herre låt mitt böneliv präglas av Jesu böneliv.

Lämna ett svar