Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 7 Måste man fasta som kristen?

Lektion 7: Måste man fasta som kristen?

Gud befallde att Israel skulle fasta en dag per år. “Detta ska för er vara en evig stadga: I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska fasta” (3 Mos 16:29-31).

Israel skulle fasta på försoningsdagen. De skulle avstå från arbete och bli stilla inför Herren. De skulle även avstå från mat eftersom ordet fasta betyder “tom mage“.

Jesus säger “när ni fastar” (Matt 6:16-18). Jesus förutsatte att hans lärjungar skulle fasta när han inte längre var bland dem. Fasta är en frivillig nödvändighet. När vi upplever Andens inre maning eller ett behov i våra liv så finns det en andlig väg att gå som heter bön och fasta.

Så måste en kristen fasta? Fastan är frivillig. Det finns inga krav och måsten från Jesu undervisning om fastan. Nej du måste inte fasta.

Bön: Helige Ande led mitt hjärta, mina tankar och mina beslut.

Lämna ett svar