Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 8 Varför fastar människor?

Lektion 8: Varför fastar människor?

Det kan finnas flera olika skäl till varför människor väljer att be och fasta under en period.

  1. Behov av Andens kraft till tjänst. Jesus fastade i 40 dagar för att förbereda sig för sin offentliga tjänst. Han blev utrustad med den helige Andens kraft, Luk 4:1-14.
  2. Behov av personlig vägledning. Jesus bad en hel natt innan han skulle utvälja sina tolv apostlar, Luk 6:12-13.
  3. Behov av förändring. Jesus menade att vissa omöjliga situationer mänskligt sätt endast kunde förändras genom bön och fasta, Mark 9:14-29. Ordet fasta finns med i grundtexten.
  4. Behov av vägledning i församlingen, Apg 13:1-2.
  5. Behov av omvändelse, nåd och förlåtelse, Jona 3:5-10.
  6. Behov hos andra, Ester 4:16.

Vi kan ha olika behov som driver oss att söka Gud i bön och fasta.

“Det lönar sig att be. När därför djävulen lyckas göra oss slöa i bönen, har han tillfogat oss det största nederlaget som vi någonsin kan utsättas för”, Lewi Pethrus.

Bön: Ge oss en större tro på bönens makt att förändra.

Lämna ett svar