Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 9 Hur länge kan fasta?

Lektion 9 Hur länge kan man fasta?

I Bibeln finns det olika fasteperioder.

  1. En natt, Luk 6:12
  2. En dag, 1 Sam 7:6
  3. Tre dagar, Ester 4:16
  4. Sju dagar, 1 Sam 31:13
  5. Tio dagar, Dan 1:12
  6. Tjugoen dagar, Dan 10:3-13
  7. Fyrtio dagar, 2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2
  8. I kristen tradition fastade kristna två dagar i veckan (onsdagar och fredagar)

Tidsperioden varierar. Antingen bestämde man innan hur länge man tänkte fasta. Eller så påbörjade fasteperioden och varade tills man fick bönesvar.

Finns det olika kategorier av fasta?

a) Övernaturlig fasta (2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2). Mose och Elia fasta utan mat och vatten i 40 dagar.

b) Absolut fasta (Ester 4:16). Fasta utan mat och vatten i tre dagar.

c) Partiell fasta (Dan 1:12). Daniel åt bara grönsaker och drack vatten, men avstod från kött och bröd.

d) Spontan fasta (2 Kor 11:27). Paulus fastade regelbundet när behoven uppstod.

e) Gemensam fasta (Joel 2:15-16, Apg 13:1-2, 14:23). Grupper i församlingen och församlingen som helhet fastade.

Jag rekommenderar inte övernaturlig eller absolut fasta. Det får Gud göra. Den normala fastan i Bibeln är att avstå från mat men inte från att dricka vatten eller någon annan typ av dryck. Grundregeln för fasta: Drick mycket!

Bestäm innan hur länge du tänker fasta. Jag tror det är grundregeln i Bibeln.

Bönens mening är att vi griper tag i Gud, inte i svaret“, Oswald Chambers

Bön: Gud, Jag vill lära känna dig och känna din närvaro.

Lämna ett svar