Gå tillbaka
Gå tillbaka

Predikan 1 Fångenskapen (Gal 1:1-10)

I den här predikan reflekterar jag kring Paulus som ledare, teolog och pastor.