Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (021) Luk 5:17-26

Din tro kan ha en avgörande betydelse för någon i din närhet.
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (020) Luk 5:12-16

Avsnitt 20: Jesus botar en man med hudsjukdom.
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (019) Luk 5:1-11

Avsnitt 19 handlar om att följa Jesus och vad det kan innebära för oss idag.
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (018) Luk 4:38-44

I det här avsnittet talar jag om Jesu friskvårdsarbete för hela människan. Jesus är densamme idag!
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (017) Luk 4:31-37

Avsnitt 17 handlar om konflikten mellan Jesus och en demon
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (016) Luk 4:21-32

I det här avsnittet talar jag om Ordets auktoritet som kan förvandla människor.
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lukas berättelse (015) Luk 4:14-21

Jesus förkunnar i Synagogan från profeten Jes 61
Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 10 Var med i April

Lektion 10: Vad kan jag göra nu?

Du kan vara med i vår (Pingst Karlskoga) bön och fasteperiod 1-30 April. Du kan vara med två sätt.

SMS – METODEN

Skicka ditt namn och mobilnummer till stefan@karlskoga.pingst.se. Varje morgon i 30 dagar får du ett sms meddelande med ett bibelord, en tanke och vad vi kommer att be för under dagen. Du ber som du själv vill. Du får gärna skicka med ett böneämne som du vill att vi ska be tillsammans. Du ska inte svara på sms-meddelande utan bara läsa det och be.

AVSTÅ FRÅN NÅGOT – METODEN

Funder på vad du kan avstå från och ge tid och uppmärksamhet till Gud. Skicka in (stefan@karlskoga.pingst.se) de dag/dagar du vill avstå från något så skriver vi upp det på en lista i kyrkan med X. Det är en styrka att vi är många som ber och fastar tillsammans.

Din bön kan göra en stor skillnad. Vi uppmuntrar dig att vara med. Vi kommer inte att använda din uppgifter i annat syfte än att skicka ett sms-meddelande i 30 dagar.

Bön: Gud tala till oss under den här bön och fasteperioden och låt ditt Rike spridas i världen.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 9 Hur länge kan fasta?

Lektion 9 Hur länge kan man fasta?

I Bibeln finns det olika fasteperioder.

 1. En natt, Luk 6:12
 2. En dag, 1 Sam 7:6
 3. Tre dagar, Ester 4:16
 4. Sju dagar, 1 Sam 31:13
 5. Tio dagar, Dan 1:12
 6. Tjugoen dagar, Dan 10:3-13
 7. Fyrtio dagar, 2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2
 8. I kristen tradition fastade kristna två dagar i veckan (onsdagar och fredagar)

Tidsperioden varierar. Antingen bestämde man innan hur länge man tänkte fasta. Eller så påbörjade fasteperioden och varade tills man fick bönesvar.

Finns det olika kategorier av fasta?

a) Övernaturlig fasta (2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2). Mose och Elia fasta utan mat och vatten i 40 dagar.

b) Absolut fasta (Ester 4:16). Fasta utan mat och vatten i tre dagar.

c) Partiell fasta (Dan 1:12). Daniel åt bara grönsaker och drack vatten, men avstod från kött och bröd.

d) Spontan fasta (2 Kor 11:27). Paulus fastade regelbundet när behoven uppstod.

e) Gemensam fasta (Joel 2:15-16, Apg 13:1-2, 14:23). Grupper i församlingen och församlingen som helhet fastade.

Jag rekommenderar inte övernaturlig eller absolut fasta. Det får Gud göra. Den normala fastan i Bibeln är att avstå från mat men inte från att dricka vatten eller någon annan typ av dryck. Grundregeln för fasta: Drick mycket!

Bestäm innan hur länge du tänker fasta. Jag tror det är grundregeln i Bibeln.

Bönens mening är att vi griper tag i Gud, inte i svaret“, Oswald Chambers

Bön: Gud, Jag vill lära känna dig och känna din närvaro.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 8 Varför fastar människor?

Lektion 8: Varför fastar människor?

Det kan finnas flera olika skäl till varför människor väljer att be och fasta under en period.

 1. Behov av Andens kraft till tjänst. Jesus fastade i 40 dagar för att förbereda sig för sin offentliga tjänst. Han blev utrustad med den helige Andens kraft, Luk 4:1-14.
 2. Behov av personlig vägledning. Jesus bad en hel natt innan han skulle utvälja sina tolv apostlar, Luk 6:12-13.
 3. Behov av förändring. Jesus menade att vissa omöjliga situationer mänskligt sätt endast kunde förändras genom bön och fasta, Mark 9:14-29. Ordet fasta finns med i grundtexten.
 4. Behov av vägledning i församlingen, Apg 13:1-2.
 5. Behov av omvändelse, nåd och förlåtelse, Jona 3:5-10.
 6. Behov hos andra, Ester 4:16.

Vi kan ha olika behov som driver oss att söka Gud i bön och fasta.

“Det lönar sig att be. När därför djävulen lyckas göra oss slöa i bönen, har han tillfogat oss det största nederlaget som vi någonsin kan utsättas för”, Lewi Pethrus.

Bön: Ge oss en större tro på bönens makt att förändra.