Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 10 Var med i April

Lektion 10: Vad kan jag göra nu?

Du kan vara med i vår (Pingst Karlskoga) bön och fasteperiod 1-30 April. Du kan vara med två sätt.

SMS – METODEN

Skicka ditt namn och mobilnummer till stefan@karlskoga.pingst.se. Varje morgon i 30 dagar får du ett sms meddelande med ett bibelord, en tanke och vad vi kommer att be för under dagen. Du ber som du själv vill. Du får gärna skicka med ett böneämne som du vill att vi ska be tillsammans. Du ska inte svara på sms-meddelande utan bara läsa det och be.

AVSTÅ FRÅN NÅGOT – METODEN

Funder på vad du kan avstå från och ge tid och uppmärksamhet till Gud. Skicka in (stefan@karlskoga.pingst.se) de dag/dagar du vill avstå från något så skriver vi upp det på en lista i kyrkan med X. Det är en styrka att vi är många som ber och fastar tillsammans.

Din bön kan göra en stor skillnad. Vi uppmuntrar dig att vara med. Vi kommer inte att använda din uppgifter i annat syfte än att skicka ett sms-meddelande i 30 dagar.

Bön: Gud tala till oss under den här bön och fasteperioden och låt ditt Rike spridas i världen.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 9 Hur länge kan fasta?

Lektion 9 Hur länge kan man fasta?

I Bibeln finns det olika fasteperioder.

 1. En natt, Luk 6:12
 2. En dag, 1 Sam 7:6
 3. Tre dagar, Ester 4:16
 4. Sju dagar, 1 Sam 31:13
 5. Tio dagar, Dan 1:12
 6. Tjugoen dagar, Dan 10:3-13
 7. Fyrtio dagar, 2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2
 8. I kristen tradition fastade kristna två dagar i veckan (onsdagar och fredagar)

Tidsperioden varierar. Antingen bestämde man innan hur länge man tänkte fasta. Eller så påbörjade fasteperioden och varade tills man fick bönesvar.

Finns det olika kategorier av fasta?

a) Övernaturlig fasta (2 Mos 24:18, 34-38, 1 Kung 19:8, Matt 4:2). Mose och Elia fasta utan mat och vatten i 40 dagar.

b) Absolut fasta (Ester 4:16). Fasta utan mat och vatten i tre dagar.

c) Partiell fasta (Dan 1:12). Daniel åt bara grönsaker och drack vatten, men avstod från kött och bröd.

d) Spontan fasta (2 Kor 11:27). Paulus fastade regelbundet när behoven uppstod.

e) Gemensam fasta (Joel 2:15-16, Apg 13:1-2, 14:23). Grupper i församlingen och församlingen som helhet fastade.

Jag rekommenderar inte övernaturlig eller absolut fasta. Det får Gud göra. Den normala fastan i Bibeln är att avstå från mat men inte från att dricka vatten eller någon annan typ av dryck. Grundregeln för fasta: Drick mycket!

Bestäm innan hur länge du tänker fasta. Jag tror det är grundregeln i Bibeln.

Bönens mening är att vi griper tag i Gud, inte i svaret“, Oswald Chambers

Bön: Gud, Jag vill lära känna dig och känna din närvaro.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 8 Varför fastar människor?

Lektion 8: Varför fastar människor?

Det kan finnas flera olika skäl till varför människor väljer att be och fasta under en period.

 1. Behov av Andens kraft till tjänst. Jesus fastade i 40 dagar för att förbereda sig för sin offentliga tjänst. Han blev utrustad med den helige Andens kraft, Luk 4:1-14.
 2. Behov av personlig vägledning. Jesus bad en hel natt innan han skulle utvälja sina tolv apostlar, Luk 6:12-13.
 3. Behov av förändring. Jesus menade att vissa omöjliga situationer mänskligt sätt endast kunde förändras genom bön och fasta, Mark 9:14-29. Ordet fasta finns med i grundtexten.
 4. Behov av vägledning i församlingen, Apg 13:1-2.
 5. Behov av omvändelse, nåd och förlåtelse, Jona 3:5-10.
 6. Behov hos andra, Ester 4:16.

Vi kan ha olika behov som driver oss att söka Gud i bön och fasta.

“Det lönar sig att be. När därför djävulen lyckas göra oss slöa i bönen, har han tillfogat oss det största nederlaget som vi någonsin kan utsättas för”, Lewi Pethrus.

Bön: Ge oss en större tro på bönens makt att förändra.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 7 Måste man fasta som kristen?

Lektion 7: Måste man fasta som kristen?

Gud befallde att Israel skulle fasta en dag per år. “Detta ska för er vara en evig stadga: I sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska fasta” (3 Mos 16:29-31).

Israel skulle fasta på försoningsdagen. De skulle avstå från arbete och bli stilla inför Herren. De skulle även avstå från mat eftersom ordet fasta betyder “tom mage“.

Jesus säger “när ni fastar” (Matt 6:16-18). Jesus förutsatte att hans lärjungar skulle fasta när han inte längre var bland dem. Fasta är en frivillig nödvändighet. När vi upplever Andens inre maning eller ett behov i våra liv så finns det en andlig väg att gå som heter bön och fasta.

Så måste en kristen fasta? Fastan är frivillig. Det finns inga krav och måsten från Jesu undervisning om fastan. Nej du måste inte fasta.

Bön: Helige Ande led mitt hjärta, mina tankar och mina beslut.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 6 Att avstå från mat?

Lektion 6: Vad ska jag tänka på om jag ska avstå från måltider?

Det första är att tänka igenom varför du ska fasta. Vad är ditt syfte? Vad är din drivkraft? Varför är detta viktigt? Därför att det hjälper oss att vara uthållig i vårt beslut.

Det andra du behöver tänka på är hur länge du vill fasta. Börja enkelt. Det är bättre att du avstår från ex en måltid en dag än att du tänker avstå från mat i sju dagar.

När man fastar behöver man dricka mycket vatten.

Beroende på hur länge du fastar är det viktigt att tänka på hur du avslutar fastan. Om dy fastat en längre period så börja äta lite mat.

Det är också viktigt att tänka på om du klarar av att fasta. Är du osäker behöver du kontakta en läkare som kan ge dig råd.

Råd från den andliga väglednings-traditionen: “Jag väljer hellre en lätt fasta som vara länge, än en som är mödosam i början och snabbt tar slut”. Peter Halldorf skriver “att orsaken till att många av oss nybörjare misslyckats med våra andliga övningar är at vi lägger ribban för högt”.

För att fastan ska bli en vana i våra liv behöver vi lära oss måttfullhet. Börja med en måltid.

Bön: Helig Ande led mig!

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 5 Vad är fasta?

Lektion 5: Vad är fasta?

Fasta betyder “tom mage” och handlar om att avstå från mat för att istället ge Gud tid och uppmärksamhet. Jag vill dock ge en liten mer vidare definition om fasta som handlar om principen att avstå. Det betyder att man frivilligt avstår från något för att frigöra tid för Gud.

Bibeln nämner många saker man kan avstå från för att ge Gud mer av vår tid och uppmärksamhet. Vi kan avstå från mat, mänsklig gemenskap under en kort tid (självvald ensamhet), arbete, ord, sömn, sociala medier, tv, film, köra bil till jobbet och gå eller ta cykeln, avstå tio minuter från lunchen och ta en promenad med Gud istället. Be Gud hjälpa dig att vara kreativ. En viktig fråga kan vara: Vad tar mycket av din tid i anspråk? Kan du avstå från det eller en del av det?

Bön: Herre hjälp mig att se vad jag kan avstå från för att umgås mer med dig.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 4 Hur ska vi be enligt Jesus?

Lektion 4: Hur ska vi be enligt Jesus?

Lärjungarna bad Jesus om hjälp att be. Jesus hjälper dem genom att ge dem Fader vår. Du kan läsa om Fader vår i Matt 6:9-13 och Luk 11:2-4. Tyvärr missar många poängen med bönen Fader vår. Jesus ger oss en förebild för all bön, snarare än än en fast utformad bön att be om och om igen med samma ord. Vi kan inte finna i Apostlagärningarna eller breven hur de första kristna återupprepade Fader vår men vi kan finna spår av bönen Fader vår i hela Nya testamentet. Vi kan självklart be Fader vår tillsammans men framförallt ska bönen användas i vårt böneliv.

Martin Luther lärde oss att om man bad Herrens bön och drabbades av en tanke från Gud, skulle man avbryta bönen och skriva ner den, för det Gud säger är viktigare än det vi säger.

Jag vill dela tre saker jag drabbats av i bönen Fader vår.

 1. Gud är vår himmelske Far. Det första jag tänker på är att jag kan ha en personlig kärleksfull relation med Gud. Jag vill att alla mina böner ska börja med att min Far.
 2. En central del i Fader vår är bönen om att Guds rike ska komma ännu mer in i den här världen. Guds rike har kommit i och med Jesus. Guds rike ska komma i full blom när Jesus kommer tillbaka. Mellan dessa två händelser så är min bön att Guds rike ska växa i mitt hjärta ut i världen. Guds rike består av glädje, frid och rättfärdighet i den helige Ande.
 3. Jag vill lära mig att förlåta.

Vad drabbas du av i bönen Fader vår?

Bön: Herre gör din bön levande i mitt hjärta.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 3 Hur såg Jesu böneliv ut?

Lektion 3 Hur såg Jesu böneliv ut?

Jesus var sann Gud och sann människa. Och Jesus behövde be. Bönen var en central del i Jesu liv. Det finns fyra grekiska ord dör bön. Deesis som betyder begäran och innebär att man kommer med ett behov inför Gud. Proseuche som betyder åkallan och innebär att man i sin bön vet att man är beroende av att Gud förser. Enteuxis som betyder förbön och innebär att man representerar någon annan inför Gud. Eucharistia som betyder tacksägelse och innebär att man tackar och prisar Gud för bönesvar.

Jesus bad:

 1. Tidigt på morgonen – Mark 1:35
 2. Sent på kvällen, Luk 6:12
 3. Vid sitt dop, Luk 3:21
 4. Efter arbetet, Luk 5:16
 5. En hel natt innan han skulle utvälja sina tolv apostlar, Luk 6:12
 6. Tillsammans med sina apostlar, Luk 9:18
 7. På berget, Luk 9:28-29
 8. I Getsemane, Luk 22:41
 9. För Petrus, Luk 22:32
 10. För de små barnen, Matt 19:13-15
 11. På korset, mitt i lidandet, Luk 23:34
 12. Efter uppståndelsen, Luk 24:30
 13. Vid sin himmelsfärd, Luk 24:50
 14. Efter sin himmelsfärd, Joh 14:16

Jesu böneliv visar på tre saker.

För det första att för Jesus var bönen ett uttryck för hans gemenskap med sin himmelske Fader. Hans liv genomsyrades av bön.

För det andra så genomsyrades säkerligen alla aspekter av bön i Jesu böneliv. Jesus lyfte fram sina personliga behov, han visar att han var beroende av Fadern, han bad för människor och han lovprisade sin Far i himlen.

För det tredje att man kan be överallt och när som helst, ensam eller tillsammans med andra.

Bön: Herre låt mitt böneliv präglas av Jesu böneliv.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 2 Vad betyder ordet bön?

Lektion 2 Vad betyder bön i Gamla testmentet?

I den här lektionen kommer vi att titta på vad bön betyder i Gamla testamentet. Första gången ordet bön förekommer är 1 Mos 4:26. Adam och Eva fick en son som hette Set och han fick en son som hette Enosh. Och “vid den tiden började man åkalla Herrens namn“. Det hebreiska ordet för åkalla är qara och betyder att ropa. Innebörden är som ett barn ropar till sina föräldrar och står för behovet av närhet och intimitet. Människan började nu söka den intima och varma gemenskapen med Gud som hade gått förlorad i syndafallet. Gamla testamentet använder sex olika hebreiska verb för att beskriva människans kommunikation med Gud.

A. Qara = att ropa/åkalla.

B. Palal = att be regelbundet och uthålligt för någon annan, 1 Mos 20:7.

C. Paga = att närma sig i syftet att vädja utifrån en djup nöd, Jer 15:11.

D. Shaal = att fråga efter, att höra efter för att få vägledning, 4 Mos 27:21.

E. Chalah = att blidka, att lugna, 2 Mos 32:11. Detta är en ovanlig form av bön till Gud och betyder bokstavligen att smörja in och göra Guds ansikte välbehagligt och tilltalande. När Gud ville förgöra Israel bad Mose att han inte skulle göra det, 2 Mos 32:11.

F. Zaaq = att ropa ut. Denna form av bön används till att förmå Gud att rätta till missförhållanden eller befria hans folk från problem i mycket svåra situationer, 1 Sam 7:9, Neh 9:4.

Vad betyder då bön i praktiken i GT?

Bön är djupast sett en kommunikationsväg till himlens Gud där man människan uttrycker sitt behov om hjälp, nåd eller vägledning utifrån verkliga behov. Bönen kan bestå av förbön för andras skull eller för sin egen skull. Bönen kan också inkludera tillbedjan, offer och löften. Bönen som kommunikationsväg visar att Gud hör våra böner och vill besvara våra böner. Ibland svarar Gud direkt och ibland dröjer bönesvaret. Guds svar kanske inte alltid är vad vi ber om. Min känsla är att människor kunde ha en nära relation med Gud, ex Abraham och Gud samtalar med varandra men å andra sidan upplever jag att Gud har en distans till sitt folk orsakad av synden. Detta ändras när vi kommer in i Nya testamentet då bönen och relationen med Gud blir ännu mer personlig i Jesus Kristus och vi kan tilltala Gud som vår Far.

Bön: Herre hjälp oss att förstå bönens väsen och låt den växa i våra hjärtan.

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 1 Kan man lära sig att be?

Lektion 1: Kan man lära sig att be?

Bibelord:  “En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: “Herre, lär oss att be” (Luk 11:1).

Lärjungarna hade vandrat med Jesus under en ganska lång tid. De hade hört honom predika, bota sjuka och hjälpa människor i nöd. De hade sett Jesus i sin offentliga tjänst. Men de såg också Jesus ofta dra sig undan för att be. Lärjungarna var judar och hade lärt sig att be från barnsben. Men det var något i Jesu böneliv som väckte deras nyfikenhet och längtan. De sa till Jesus “lär oss att be” (Luk 11:1). Jesus blev en inspirerande förebild för dem att vilja lära sig att be. De ville be som Jesus. Jämfört med Jesus kände de sig förmodligen som nybörjare. När vi nu ska kliva in i bönens värld så är Jesus vår stora förebild. Undervisningen om bön och fasta har som syfte att hjälpa dig att upptäcka och förstå Bibelns undervisning om bön.

 • Hur kan vårt böneliv fördjupas och utvecklas?
 • Hur kan Jesu böneliv gestaltas i våra liv?
 • Hur kan vi skapa en sund förståelse av bönen som inte skapar skuld eller dåligt samvete utan snarare tvärtom där vår längtan fördjupas att umgås med Gud?
 • Vad är bön?

Kan man lära sig att be? Jag tror att man kan det. Dels genom att få en djupare förståelse vad bön är genom att studera Bibeln och människor som gått före men också genom att själv börja försiktigt, steg för steg, att tillämpa bön som en naturlig del i vår livsstil. Den viktigaste bönen till Gud kanske är den som lärjungarna formulerade. Bönen börjar med ett behov.

Bön: Herre lär mig att be så att bönen blir naturlig i mitt liv.