Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 6 Förändringen (Gal 1:11-24)

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 5 Fångenskapen (Gal 1:1-10)

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 4 Föresatsen (Gal 4:19)

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 3 Församlingarna (Gal 1:2)

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 2 Författaren (Gal 1:1)

Gå tillbaka
Gå tillbaka

Lektion 1 Förberedelsen (Gal 6:18)