Galaterbrevet

Vandring genom

GALATERBREVET

Här kan du lyssna på en serie genom Galaterbrevet som består av både lektioner och predikningar. Lektion 5 har samma textavsnitt som predikan 1 (lektion 6 har samma textavsnitt som predikan 2 osv). Skälet till denna krångliga struktur är att jag hade denna serie hösten 2019 och då hade jag lektionens textavsnitt under veckan och på söndagen predikade jag från samma textavsnitt. Lektionen är mer av förklarande karaktär och predikan är mer av förkunnande och tillämpande karaktär.